ปั๊มไฮโดรลิคไฟฟ้า

ปั๊มไฮโดรลิค CB-630B (DOUBLE ACTING)

ปั๊มไฮโดรลิค รุ่น CB-630A (ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS)