แคลมป์ดึงสายไฟ

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 3Ton 150-240sqmm (อลูมิเนียม)

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 2Ton 95-120sqmm (อลูมิเนียม)

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 1Ton 25-70sqmm (อลูมิเนียม)

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 3Ton 16-32mm

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 2Ton 4-22mm

กริ๊ปจับสายไฟ และสลิง Wire Puller Grips 1Ton 2.5-16mm