แม่แรงตะเข้ (วัสดุอลูมิเนียม)

แม่แรงตะเข้อลูมิเนียม ขนาด 1.5 ตัน

แม่แรงไฮโดรลิคยกรถ (วัสดุเป็นอลูมิเนียม) Aluminum Garage Jacks Manual Type SJ-AL Series

แม่แรงไฮโดรลิคยกรถ (วัสดุเป็นอลูมิเนียม) Aluminum Garage Jacks Manual Type SJ-AL Series