แม่แรงชุดซ่อมตัวถัง แม่แรงสายพาน

แม่แรงสะพานแบบไฮดรอลิค 850 Kg