แม่แรงชุดซ่อมตัวถัง แม่แรงสายพาน

แม่แรงชุดซ่อมตัวถัง มี 2 ขนาดให้เลือกคือ 4 และ 10 ตัน PORTABLE HYDRAULIC EQUIPMENT