แบรนด์ OPT

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-550

LK-550 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-325

LK-325 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-150

LK-150 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-95

LK-95 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-70A

LK-70A คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-60A

LK-60A คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-38B

LK-38B คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-38A

LK-38A คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-22A

LK-22A คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-500

LK-500 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-250

LK-250 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมตัดโลหะ/ ตัดลวด /ตัดสายเคเบิ้ล /คีมตัดสายไฟ LK-125

LK-125 คีมตัดสายไฟ

OPT : คีมปอกสายไฟ LY-700F

LY-700F คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมปอกสายไฟ LY-700E

LY-700E คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมปอกสายไฟ LY-700C1

LY-700C1 คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมปอกสายไฟ LY-700B

LY-700B คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมปอกสายไฟ LY-700A

LY-700A คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา OD-59

OD-59 คีมย้ำหางปลา H-TAP

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-38

SU-38 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-22

SU-22 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-16

SU-16 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-9

SU-9 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-8

SU-8 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-6

SU-6 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-5

SU-5 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-2

SU-2 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-245B

HX-245B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-150B

HX-150B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-N120B

HX-N120B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-120B

HX-120B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

Powered by MakeWebEasy.com