กระบอกน้ำมันสองทาง (ดัน-ดึง) ไม่มีเกลียวปลายกระบอก