เครื่องทดสอบแรงดันมือโยก / ไฟฟ้า ปั๊มเทสท่อ

EP440 ปั๊มเทสท่อไฟฟ้า

TP50E ปั๊มเทสท่อแบบมือโยก