OMASTAR

ACT แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง ACT-30HJ

ACT-30HJ แม่แรงยกข้าง 15T / ยกบน 30T ACT HYDRAULIC TRACK JACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ACT แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง ACT-20HJ

ACT-20HJ แม่แรงยกข้าง 10T / ยกบน 20T ACT HYDRAULIC TRACK JACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ACT แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง ACT-10HJ

ACT-10HJ แม่แรงยกข้าง 5T / ยกบน 10T ACT HYDRAULIC TRACK JACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ACT แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง ACT-5HJ

ACT-5HJ แม่แรงยกข้าง 2.5T / ยกบน 5T ACT HYDRAULIC TRACK JACK

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OKURA แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง E-OK-10TJ-S

E-OK-10TJ-S แม่แรงยกข้างแบบขันเกลียวระบบก๊อกแก๊ก (ฟรีมือ) 10 ตัน OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OKURA แม่แรงกระปุก ตัวสั้น รุ่นยกสูง รุ่นตัวเล็ก มีเกจ ยกข้าง E-OK-5TJ-S

E-OK-5TJ-S แม่แรงยกข้างแบบขันเกลียวระบบก๊อกแก๊ก (ฟรีมือ) 5 ตัน OKURA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : เครื่องเจาะน็อคเอ้าท์ไฮโดรลิค / รุ่นพร้อมปั๊ม HHJK-60

HHJK-60 เครื่องเจาะแผ่นเหล็กน็อคเอ้าท์ / KNOCKOUT MACHANICAL HOLE PUNCHER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : เครื่องเจาะน็อคเอ้าท์ไฮโดรลิค / รุ่นพร้อมปั๊ม HHDK-8

HHDK-8 น็อคเอ้าไฮโดรลิค (เครื่องเจาะรูไฮโดรลิค) ขนาด 6.5 ตัน พร้อมลูก 22,27,34,43,49,60 มม. (แบบไม่รวมปั๊ม - พร้อมปั๊ม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MHB-30Y

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิคแบบตัวสั้น ยกในที่มีช่องแคบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MHB-20

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิคแบบตัวสั้น ยกในที่มีช่องแคบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MHB-15

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิคแบบตัวสั้น ยกในที่มีช่องแคบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MHB-10

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิคแบบตัวสั้น ยกในที่มีช่องแคบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-7

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-30V-2

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-20

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-15

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-10

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-50Y

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงกระปุก ตัวสั้น/ รุ่นยกสูง/รุ่นตัวเล็ก /มีเกจ /ยกข้าง MH-100Y

แม่แรงกระปุกรุ่นมาตรฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมตัดสายเคเบิ้ลไฮโดรลิค / แบบแยกปั๊ม HHG-20

เครื่องตัดเหล็กเส้น Hydraulic steel Cutters สามาถตัดเหล็กตั้งแต่ 4 - 20 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมตัดสายเคเบิ้ลไฮโดรลิค / แบบแยกปั๊ม HHD-85

HAND HYDRAULIC CUTTER and Wire&Cable Cutter คีมตัดสายไฟ ไฮโดรลิค บรรจุในกล่องเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมตัดสายเคเบิ้ลไฮโดรลิค / แบบแยกปั๊ม HHD-40A

HAND HYDRAULIC CUTTER สำหรับตัด AL , Cu และ ACSR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมตัดสายเคเบิ้ลไฮโดรลิค / แบบแยกปั๊ม HHD-40

HAND HYDRAULIC CUTTER สำหรับตัด AL , Cu และ ACSR

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-630F

เครื่องย้ำหางปลาไฮโดรลิคแยกปั๊ม พร้อมดายหกเหลี่ยม 240-630 sqmm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-500F

คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค รุ่น HHY-500F ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-430F

เครื่องย้ำหางปลาแยกปั๊ม ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-400E

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-400A

คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค รุ่น ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-300A

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-120A

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลา HHY-70A

คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค รุ่น HHY-70A ย้ำแบบหกเหลี่ยม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค HHY-60H

(HYDRAULIC UNIVERSAL TOOLS : 3 in 1 : CRIMPING - CUTTING - PUNCHING)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OMASTAR : คีมย้ำหางปลาไฮโดรลิค HHY-60HF

(HYDRAULIC UNIVERSAL TOOLS : 3 in 1 : CRIMPING - CUTTING - PUNCHING)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OKURA: อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ GOJACK / แร็คเก็บแม่แรง E-OK-12GO-S

แร็คเก็บแม่แรงเคลื่อนย้ายรถ รุ่น E-OK-12GO-S GO-JACK สะดวกต่อการจัดเก็บและใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวกล้อหมุนได้ 360 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

OKURA: อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ GOJACK / แร็คเก็บแม่แรง OK-12GO

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ GO JACK อุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถยนต์ 1 ตัว สามารถรับน้ำหนักได้ 680 กก. หรือ 1500 ปอนด์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงตะเข้ยกรถ / แม่แรงตะเข้ใช้ลม SJ-20AL

แม่แรงไฮโดรลิคยกรถ (วัสดุเป็นอลูมิเนียม) Aluminum Garage Jacks Manual Type SJ-AL Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงตะเข้ยกรถ / แม่แรงตะเข้ใช้ลม SJ-15AL

แม่แรงไฮโดรลิคยกรถ (วัสดุเป็นอลูมิเนียม) Aluminum Garage Jacks Manual Type SJ-AL Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงตะเข้ยกรถ / แม่แรงตะเข้ใช้ลม SJ-100H

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น SJ - series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงตะเข้ยกรถ / แม่แรงตะเข้ใช้ลม SJ-50H

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น SJ - series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MASADA : แม่แรงตะเข้ยกรถ / แม่แรงตะเข้ใช้ลม SJ-30LL

แม่แรงตะเข้ทำจากเหล็กคุณภาพดี ทนทาน รุ่น SJ - series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้