คีมตัดสายไฟ

LK-550 คีมตัดสายไฟ

LK-325 คีมตัดสายไฟ

LK-150 คีมตัดสายไฟ

LK-95 คีมตัดสายไฟ

LK-70A คีมตัดสายไฟ

LK-60A คีมตัดสายไฟ

LK-38B คีมตัดสายไฟ

LK-38A คีมตัดสายไฟ

LK-22A คีมตัดสายไฟ

LK-500 คีมตัดสายไฟ

LK-250 คีมตัดสายไฟ

LK-125 คีมตัดสายไฟ