ORDER CODE : HHW-2J

  • กำลังอัด (ตัน) : 13
  • ระยะยืด : 250
  • ขนาดหัว (นิ้ว) : 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
  • ความหนาท่อ (มม.) : 2.75 -4.5 
  • น้ำหนัก (กก.): 48.2

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **