ORDER CODE : HHL-5F

  • กำลังอัด (ตัน) : 5
  • ระยะยืด (มม.) : 50
  • ความยาวขา (มม.) : 140
  • ระยะจับ (มม.) : 200
  • น้ำหนัก (กก.) : 10.2

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **