ORDER CODE : HHL-30F

  • กำลังอัด (ตัน) : 30
  • ระยะยืด (มม.) : 70
  • ความยาวขา (มม.) : 220
  • ระยะจับ (มม.) : 400
  • น้ำหนัก (กก.) : 33

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **