ORDER CODE : HHL-50F

  • กำลังอัด (ตัน) : 50
  • ระยะยืด (มม.) : 60
  • ความยาวขา (มม.) : 250
  • ระยะจับ (มม.) : 500
  • น้ำหนัก (กก.) : 37.8

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **